Kontakt

Kontakt ogólny:

691 355773, tydzienjezusa@gmail.com

Webmaster/Front-end
danielwujcik@gmail.com

Konto:

Tydzień Jezusa    35 1140 2017 0000 4902 1306 7323